Begravelse / bisættelse

Afhængigt af om afdøde skal kremeres eller jordbegraves, kaldes højtideligheden enten en bisættelse eller begravelse. Mange gange anvendes ordet begravelse om begge dele, men forskellen er stor.


• Hvis afdøde skal jordbegraves, det vil sige, at kisten sænkes i jorden, kaldes højtideligheden inden en begravelse.
• Hvis afdøde skal kremeres og efterfølgende i en urne, kaldes højtideligheden inden en bisættelse.


Allerede som 15-årig er det muligt at tage stilling til, om man vil kremeres eller jordbegraves.

Har man ikke selv taget stilling, er det ens pårørende, der skal gøre det. Er de pårørende uenige om valget af begravelsesform, vil sognepræsten almindeligvis rette sig efter den, der stod afdøde nærmest.