Hvad koster det

Prisen på en begravelse eller bisættelse er sammensat af flere elementer, og er aldrig ens.

Men grundlæggende er der den pris bedemanden skal have for sit arbejde. Derudover er der udgifter til blomster, gravsten, annoncer mv.
Udgifter som man kan vælge at lade indgå i bedemandens regning, men som selvfølgelig også kan betales direkte til den pågældende leverandør eller forretning.

Den sidste del af udgiften til en begravelse eller bisættelse er udgifter til krematoriet og kirkegården.
Som regel sender kirkegården og krematoriet regningen direkte til bedemanden.

De priser, vi her beskriver, gælder for bedemandens egne ydelser.
De øvrige priser giver vi eksempler på.

Vi vil altid hjælpe jer med at få et samlet overblik over udgifterne, når vi kender jeres behov.

 

Vores udspecificerede priser

Honorar for ordning af begravelse eller bisættelse 2.950,- kr.

I vores honorar indgår følgende:

 • Rådgivning ved personlig samtale i eget hjem eller i vores forretning.
 • Udsyngning fra eget hjem eller kapel.
 • Ordning af alle nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder.
 • Koordinering og kontakt til kirke, præst og kirkegård.
 • Koordinering af mindehøjtidelighed.
 • Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt.
 • Bestilling og indrykning af annonce.
 • Koordinering af ceremoni ved askespredning.
 • Professionel vejledning såvel før som efter begravelsen, herunder klarlægning af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger.
 • Vejledning om sorggrupper.
 • Tilbud om professionel psykologhjælp.
 • Tilbud om 1 times gratis advokatrådgivning.
 • Administration af udlæg hos underleverandører, ved køb af f.eks.:
  • Gravsten
  • Blomster
  • Annoncer
  • Mindehøjtidelighed/begravelseskaffe
  • Krematorium
  • Kirkegården
 • Fremvisning af afdøde i kapel.

Vores grundhonorar er beregnet ud fra den tid vi bruger til samtaler, til at koordinere, formidle og binde tingene sammen, når der skal arrangeres begravelser og bisættelser.

Tillæg for borgerlig højtidelighed 1.590,- kr

Man kan kontakte os 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen hele året. Dvs. vi har et beredskab, som altid står til rådighed. Vi har et dygtigt og veluddannet personale, som skal have ordnede forhold at arbejde under. Vi har en stor viden og knowhow, og har et godt kendskab til skikke og traditioner i vores lokalområde.

Der tages forbehold for ekstra tidsforbrug ved komplicerede udlandssager

Ønsker man som pårørende selv at varetage koordineringen af begravelsen eller bisættelsen, er vores honorar for vejledning samt varetagelse af lovmæssige forhold (bl.a. indsendelse af papirer mm.) via mail og telefon 1.500,- kr.

Prisen på kister og urner kan ses i hhv. menuen Kister samt menuen Urner, da det afhænger af hvilket kiste og urne man synes bedst om.

Kisteilægning, samt iklædning af eget tøj på sygehus eller i eget hjem fra 675,- kr.
Sengetøj dyne/pude af lærred  475,- kr.
Sengetøj dyne/pude + skjorte/bluse af lærred  680,- kr.
På sygehuset eller i eget hjem kan det kræve ekstra hjælp og medhjælp til ilægning fra 550,- kr.  
Familien vil ofte i eget hjem kunne hjælpe til ved kisteilægningen.

Transport af blomster fra kirke eller kapel til kirkegård er timeprisen på 550,- kr.

Kørsel med rustvogn
Startprisen er på 860,- kr. for de første 15 km. derefter er det en pris på 25,- kr. per km.
Eksempelvis vil en tur fra Farsø sygehus til Aalestrup kirke samt til krematorium i Aalborg koste 2.800,- kr.

Kørsel med urne
Fra krematorium til  kirkegård 550,- kr. Det er muligt for familien selv at hente urnen på krematoriet.

Vi udarbejder altid et prisoverslag der også indeholder ca. priser på udlæg. Prisoverslaget er uforpligtende.

Priser, hvor vi formidler et salg gennem andre leverandører

Familien vælger som udgangspunkt den leverandør, vi skal formidle salget igennem Hos nogle af disse leverandører får vi en provision for at formidle salget og for at lægge ud.

Udgangspunktet er, at familien vælger leverandør, samt at prisen ikke er dyrere end hvis familien selv fortager købet.

Priser på blomster kan være fra 50 kr. for en enkel rød rose til flere tusinde kr for pyntningen. De fleste vælger kistedekoration til omkring 1.500 kr.
Vi vil altid koordinere pyntning med den valgte blomsterhandler.

Gravsten koster som regel fra 5.000 kr. og opefter. For mange er det et individuelt valg, da det er et minde som skal stå i mange år. Få gravstene kan købes gennem os ellers skal familien ofte til stenhugger for at vælge gravsten.

Annoncer til aviser kan indrykkes fra ca. 700 kr. og opefter.
Vi laver ofte annoncen for og sammen familien, her vil man med det samme kunne se annoncen samt prisen på denne. Annoncen vil så kunne redigeres til den passer familiens ønske.

Mindesamvær er det ofte familien selv, som står for. Vi hjælper gerne med at formidle kontakt. En kuvertpris kan være fra 90 kr. og opefter.

Udlægsbeløb til krematorium, kirkegårde med mere

Ofte vælger krematorium og kirkegård at sende regningen til bedemanden.
Vi vil indtil familien modtager en samlet regning fra os, ofte finansiere denne del for familien uden yderligere omkostninger.

Krematoriet koster fra 2.850,- kr. og opefter alt efter hvilket krematorium der anvendes, vi vil altid tilstræbe at vælge den billigste løsning for familien.

Kirkegårdens priser er meget individuelle, alt afhængig af om det er en kirkegård under folkekirken, og om du er medlem af denne. Er man ikke medlem skal man betale kirkegården for ydelsen. På de enkelte kirkegårdes hjemmesider vil man oftest kunne se prisen.

Kirkegårde under kommunal administration vil altid tage en forbrugspris, disse kan være meget forskellige.
Vi hjælper med at undersøge hvad prisen det pågældende sted er, og ofte betaler vi kirkegården forud for familien.

Anvender man et kapel til afholdelse af højtideligheden, vil der også her ofte være en udgift til brug af kapellet.
Vi vil ofte stå for bestilling, betaling og gennemførelse af en sådan højtidelighed.

Som det kan ses, så kan den samlede pris for en begravelse eller bisættelse, være meget individuel.
Vi vil altid hjælpe familien igennem denne del, rådgive med de løsninger, der er de bedste for den enkelte familie og samle en del af de udgifter, der måtte være for familien.

Som ofte vil boet kunne dække udgifterne og betalingen går gennem boet. Er der ikke midler i boet skal bestilleren dække udgifterne.
Her hjælper vi med at søge midler ind fra den offentlige begravelseshjælp eller andre steder, hvor der måtte være økonomisk støtte til bisættelsen eller begravelsen. Eksempelvis kan det være sygesikringen Danmark hvis afdøde er medlem der.

Familien er altid velkommen til at ringe for et pristilbud eller besøge os.