Begravelseshjælp

Ifølge §160 i sundhedsloven, yder bopælskommunen en formueafhængig begravelseshjælp

Udbetaling Danmarks satser pr 1. januar 2018

Hvem kan få begravelseshjælp

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp når man dør. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælpen til boet.

Begravelseshjælpens størrelse

Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen

kr. 9.200,-

Hvis personer på 18 år og derover skal begraves, er begravelseshjælpen højst 

kr. 11.000,-

*Alle der er født før 1. april 1957 kan få kr. 1.050,- uanset formue

Afdøde var enlig

Personer som er enlige og uden børn under 18 år, må formuen højst være på 18.400 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen, og falder helt bort ved en formue på  29.400 kr. *

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Personer med ægtefælle eller børn under 18 år, må ægtefællernes samlede formue højst være 36.700 kr for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 47.700 kr. *

 Det er boopgørelsen, der er  beregningsgrundlaget for begravelseshjælpen.

Vi har ansøgningsskemaer med og hjælper med at søge.

Udover den offentlige sygesikring er der andre steder der kan søges om begravelseshjælp.

Sygesikring Danmark kan udbetale kr. 1.400,- hvis man er medlem i gruppe 1 eller 2

Der er også nogle få fagforeninger der har et beløb til efterladte.