Forbrugerklager

Den nye forbrugerklagelov, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2015, indeholder i § 4 en vigtig ændring for erhvervslivet, da loven kræver, at man som erhvervsdrivende skal oplyse forbrugerne om, hvortil forbrugerne kan indgive klage, hvis der opstår en tvist.


Derfor skal forbrugerklager der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:
 
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

 

For yderligere spørgsmål må I endelig ikke tøve med at kontakte os.