Om gravsted

De fleste kirkegårde tilbyder mange forskellige typer af gravsteder og ønsker at imødekomme de pårørendes
behov for at mindes. Ofte findes der en fælles askegrav, som er et umærket gravsted, der kan være suppleret med
et fælles monument for området.

Hvis ønsket er et mere individuelt gravsted, findes der plænegrave, eget urne- eller kistegravsted, samt en
række forskellige mindesteder, som blandt andet kan være fokuseret på minimal gravstedspleje eller skovlignende miljøer.

Det er derfor vigtigt at besøge den udvalgte kirkegård, så du er bekendt med de forskellige muligheder, inden
du beslutter dig for, hvilken type mindested du ønsker at skabe

Et gravsted til kistebegravelse er normalt fredet i 30 år, og gravstedet skal derfor ligeledes købes for mindst 30 år. På nogle kirkegårde er fredningstiden mindre end 30 år.
Købet af gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.